Współpraca

Zapraszam instytucje oraz firmy do współpracy w zakresie tworzenia kampanii społecznych i reklamowych.
Forma współpracy będzie ustalana indywidualnie z każdym potencjalnym zainteresowanym.

Comments are closed.